ไฟล์ข้อมูลAreaชั้น2-3

Area

สำรอง :Download Now

https://i2.wp.com/sport.teenee.com/arsenal/imr1/2160107.gif

Advertisements

J.S. Bach – Toccata und Fuge BWV 565

Organ solo นี้แต่งโดย J.S.Bach ทั้ง 2 ท่อนนี้เป็นที่นิยมกันมาก ท่อน Toccata นิยมใช้เปิดในหนังผี อาจจะเป็นเพราะให้ความรู้สึกหลอนจิตดี มีความยาวประมาณ 2 นาที แต่ส่วนท่อน Fugue กลับไปโผล่ใน ringtone มือถือ (Nokia) ซะนี่ ….ลองฟังแล้วจะจำได้ครับ แต่ให้ทราบไว้นะครับว่านี่คือ Original.

ที่มา http://www.mynavy.net/classical.htm

กระจก(GLASS)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาหาลักษณะและรูปแบบความสามารถของกระจกเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบและงานสถาปัตยกรรม

2.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความสามารถในด้านวิศวกรรมโครงสร้างของกระจก

3.เพื่อศึกษาถึงประวัติและที่มาของกระจกว่าที่มาอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงตัวกระจกนั้นอย่างแท้จริง

ขอบเขตการศึกษา

1.ศึกษาประวัติศาสตร์ของกระจกว่าที่มาได้อย่างไร

2.ศึกษาถึงรูปแบบและชนิดของกระจกแต่ละชนิด

3.ศึกษาในเรื่องของความสามารถในการใช้งานของกระจก

4.ศึกษาวิธีการติดตั้งของกระจกในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1.ได้ทราบถึงลักษณะของกระจก

2.ได้ทราบถึงที่มาและจุดเริ่มต้นของกระจก

3.ได้ทราบถึงวิธีการติดตั้งของกระจกในแต่ละรูปแบบเพื่อที่จะนำไปใช้กับงานสถาปัตยกรรมได้

4.ได้ทราบถึงการพัฒนาของรูปแบบและชนิดของกระจก

case study

พีระมิดกระจก

พีระมิดกระจก“ดูไบ” ล้ำสมัย-จุคนได้กว่าล้าน! อาคารนี้จะสร้างขึ้นที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีแนวความคิดมาจากสถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายาและอียิปต์โบราณ พีระมิดกระจกที่ว่านี้มีชื่อว่า “ซิกกูรัต” จะสร้างบนพื้นที่ 2.3 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งรวมที่อยู่อาศัยให้

กับประชาชนได้ถึง 1 ล้านคน! ซึ่งจะกลายเป็นรูปแบบของการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ใช้แสงจากธรรมชาติภายนอกเป็นหลัก และภายในอาคารมีการนำพลังงานจากไอน้ำ ลมและแหล่งธรรมชาติอื่นๆ มาใช้ ในการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งการขนส่งผู้คนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากยุโรป มีความเห็นว่า โครงการอย่าง “ซิกกูรัต” สามารถดัดแปลงเป็นโครงการอื่นๆได้อีกด้วย “ซิกกูรัต” ตามความเชื่อของชาวเมโสโปเตเมียแล้วเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า ไม่ใช่สถานที่

ประกอบพิธีกรรม ไม่ใช่สุสานแต่อย่างใด นอกจากนี้ โครงสร้างหลักของ “ซิกกูรัต” ยังเป็นอิฐตากแห้งเผาไฟ ที่เรียงรายอยู่ภายนอกและกระจกเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมองไปจะเห็นว่า “ซิกกูรัต” มีหลายสี บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องทางด้านดาราศาสตร์

กระจกกับงานสถาปัตยกรรม

กระจกกับงานสถาปัตยกรรม

กระจกเป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจอย่างมาก นับเป็นการค้นพบวัสดุที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับงานสถาปัตยกรรม    กระจก (glass) เป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในอาคารเพื่อความสวยงามและเพิ่มความสว่างไสวให้กับอาคารบ้านเรือนใช้กับ อุตสาหกรรม ยานยนต์และมีการใช้งานทั่ว ๆ ไปอย่างกว้างขวางวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระจกประมาณ 80% ได้มาจากแหล่งผลิต ในประเทศได้แก่ ทรายแก้ว (silica sand) หินฟันม้า หินโดโลไมต์ (dolomite) เศษกระจก(cullets)และวัตถุดิบที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ ได้แก่โซดาแอช ผงคาร์บอน ผงเหล็ก โซเดียมซัลเฟต

กระจกถูกค้นพบมานานกว่า 4,000 ปี โดยชาวเมดิเตอเรเนียนแต่ใช้สำหรับการทำภาชนะ หลังจากนั้นประมาณ 2,000 ปี จึงถูกใช้ในงานงานสถาปัตยกรรม โดยเริ่มจากการทำหน้าต่าง สาเหตุที่กระจกไม่ถูกใช้ในอาคารในยุคเริ่มแรกเนื่องมาจาก ในสมัยนั้นมีเทคโนโลยีการผลิตกระจกเป็นแปบแผ่นๆและทีละชิ้น จึงยุ่งยากมาก และสภาพในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ จึงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับหน้าต่างกระจกเพราะจะทำให้ร้อนเกินไปและหนาวเกินไปได้ แต่เมื่อกระจก ถูกจัดวางให้เป็นวัสดุสำหรับอาคารแล้วก็เกิดการพัฒนาและเป็นตัวแปรในการก่อ เกิดสถาปัตยกรรมสมัย ใหม่ที่สำคัญประการหนึ่ง

ชนิดของกระจกในงานสถาปัตยกรรม

1. กระจกธรรมดา (Float Glass)
2. กระจกอบความร้อน (Heat Treated Glass)
3. กระจกเคลือบผิว หรือกระจกสะท้อนแสง (Surface Coated Glass)
4. กระจกดัดแปลง
5. กระจกอื่น ๆ

Twinkle Twinkle Little Star

เป็นเพลงกล่อมเด็กเก่าแก่และเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เพลงนี้นำทำนองมาจาก Piano piece ของ Mozart โดยดัดแปลงคำร้องมาจากบทกวีของอังกฤษแต่งโดย Jane Taylor ชื่อ “The Star”

ข้อมูลจาก http://www.mynavy.net/classical.htm

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!